Isberg Samtalsterapi


När du behöver någon att prata med!

 

Jag heter Lena Isberg och är diplomerad samtalsterapeut.

Jag har som utgångspunkt att man måste ha en helhetstänkande som innefattar kropp, själ, tankar och känslor.

Mina verktyg i samtalsterapin är förutom samtalet även guidade meditationer, avslappning, andning och regression.

Hos mig får du hjälp att förstå hur olika problem och svårigheter kan hänga samman med invanda mönster i beteenden, känslor och tankar och tillsammans försöker vi se hur de uppstått.

Samtalet kombineras med meditation, regressionsterapi, symboler eller genom bildterapi för att lösa de problem som kan vara svåra att komma till rätta med på egen hand.

Olika skäl till att börja i samtalsterapi kan vara relationsproblem i familjen eller på arbetet, ångest, utbrändhet, stress, oro, depression, sömnlöshet, svårigheter att hitta sig själv, sitt självförtroende, sin styrka, sin glädje mm.

Andra vanliga anledningar kan vara en önskan om att utvecklas och förstå sig själv bättre.

Genom att gå ner i känslan och hitta orsaken till varför man mår så dåligt startas en viktig process, som måste till för att man ska bli en hel människa igen.

Ring gärna för att få information om hur jag arbetar och för att kunna ställa frågor och berätta om de förväntningar du har på terapin.

 

Isberg Samtalsterapi har lokal i Malmö.

Isberg Samtalsterapi Malmö