Meditation


Vill du börja meditera?

Vill du sitta i en meditationsgrupp?

Vill du gå en andlig, personlig och medial basutvecklingskurs?

 

Jag är utbildad som cirkelledare och leder meditationsgrupper.

Svenska Riksföreningen för Andlig Utveckling, SRAU, har tagit fram en grundutbildning i andlig utveckling som vi följer och som totalt består av 10 träffar.

 

Utbildningen innefattar meditationer, kunskap om chakran, psykometri, kunskap om medialiteter samt mediala övningar.

 

Samla ihop dina vänner och meditera tillsammans!