Regression


Regressionsterapi är en metod där man arbetar med att möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner eller sjukdomar. Det viktigaste är att man mår bättre om man blir medveten om orsaken till problemet.

Man kan göra en regression för att förstå en viss känsloupplevelse man har, ett visst problem som man inte vet hur det uppstått eller bara för att lära känna sig själv bättre.

Genom terapin kan man se de mönster man har, man får förklaringar och förståelse för varför man reagerar som man gör i sitt liv och genom att nå ursprungskänslan kan mönstret lösas upp.  Under djup avslappning och med vägledning får man uppleva händelser som kan påverka dig i det undermedvetna. Många av svaren som vi söker har att göra med vår livssituation och våra relationer.

Isberg Samtalsterapi Malmö